Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuner Somatiek, Mw. L. Kelder-Bontje

De praktijkondersteuner verzorgt de regelmatige controles bij patiënten met astma/ COPD-, hart- en vaatziekten en diabetes mellitus (suiker). 

De praktijkondersteuner houdt spreekuur, geeft gezondheidsvoorlichting -begeleiding, medicatie-instructie en adviezen over medicijngebruik, leef- en gedragsregels. Tevens brengt zij huisbezoeken bij patiënten die niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. Huisbezoeken bij ouderen indien de huisarts denkt dat er vragen of problemen zijn die op het terrein van de praktijkondersteuner liggen horen ook tot de taken van de praktijkondersteuner.

De praktijkondersteuner is er op dinsdag en donderdag.

Praktijkondersteuner GGZ, Mw. M. van Dijk

De praktijkondersteuner begeleidt patiënten met psychische problemen door verheldering van psychische problematiek, kortdurende begeleiding en eventueel doorverwijzing naar de GGZ.

De praktijkondersteuner GGZ is er op woensdag.

Aan de gesprekken met de parktijkondersteuner GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Bij te laat afzeggen van de afspraak of niet verschijnen op de afspraak zonder deze te hebben afgezegd zijn wij wel genoodzaakt de gemaakte kosten aan u door te berekenen omdat dit niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Deze kosten bedragen 20 euro voor patienten die staan ingeschreven en 55 euro voor niet verzekerden.

Annuleren van een gesprek

We verzoeken u uitsluitend af te bellen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van tevoren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor u was gereserveerd kan dan nog beschikbaar gemaakt worden voor iemand anders.

 

 

U kunt via de assistente een afspraak maken tussen 08.00 en 10.30 uur.