Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt onder andere afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken tussen . De assistente heeft een specifieke beroepsopleiding gevolgd en heeft haar beroepsgeheim. Hierdoor kunt u bij haar met algemene en specifieke vragen terecht en kan zij op grond van de door u verstrekte gegevens informeren en adviseren.


U kunt bij de assistente verder terecht  voor:

 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Urine onderzoek
 • Injecties
 • Meten van het bloedsuikergehalte
 • Bloeddruk metingen
 • Wratten aanstippen
 • Wonden verbinden
 • Zwangerschapstest (eigen bijdrage)
 • Uitstrijkjes voor Bevolkingsonderzoek
 • 24 uurs RR meting
 • Doppler onderzoek
 • Allergietest
 • Teledermatologie